ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

V naší dílně pracujeme v týmu osmi lidí, kteří jsou zaměstnáni většinou na částečné úvazky.

Zde je seznam všech zaměstnanců a jejich pracovního zaměření. 

                                                                                                          

  • MICHAL MAŘÁK - VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE                             

      OBSAH PRÁCE: - ZAJIŠŤUJE ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI ORGANIZACE - PROVOZ, FINANCOVÁNÍ - GRANTY A DOTACE, ÚČETNICTVÍ, DROBNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA, APOD.

                           

  • DIS. ZUZANA PAULOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

                                                           

     OBSAH PRÁCE:  - SPOLUPRÁCE NA METODICKÉ ČINNOSTI SLUŽBY, JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU, MAPOVÁNÍ POTŘEB UCHAZEČŮ O SLUŽBU, PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY UŽIVATELŮM, PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, VEDENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, DOHLED NA PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S UŽIVATELI SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PRAKTIKANTY A DOBROVOLNÍKY, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA                     

 

  • ING. MONIKA KÁTLOVSKÁSTATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ORGANIZACE      

                                                  - ADMINISTRATIVA

                                                  - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

                     OBSAH PRÁCE:  - ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, SPOLUPRÁCE NA METODICKÉ ČINNOSTI SLUŽBY, PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, VYÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ, SVAČIN A ČAJŮ, ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK A FB, HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY, FUNDRAISING, DOHLED NA VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

 

  • VERONIKA MAŘÁKOVÁ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

                    OBSAH PRÁCE:  - PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK VÝROBKŮ

               

  • JANA MISIACZKOVÁ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  

                 OBSAH PRÁCE:  - PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

 
  • PETRA PARKÁNOVÁ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ARTETERAPEUTKA                                                                         OBSAH PRÁCE:  - PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ A V DŘEVODÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, VEDENÍ HODIN ARTETERAPIE PRO UŽIVATELE SLUŽBY

 
  • ING. HANA PETRŮ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

             OBSAH PRÁCE:  - PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ   

                          

  • JIŘÍ PAUL - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - DŘEVODÍLNA

            OBSAH PRÁCE:  - PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V DŘEVODÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE