Poslání a cíle naší služby

Posláním Dílny Gawain je podporovat lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních návyků soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život.

 

Cíle:

- rozvinout pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby během řemeslné práce v dílnách

- zlepšit dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob během dalších činnností v dílně

- zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě jako ostatní lidé, např. zvýšit šanci na získání pracovního uplatnění

- rozvinout osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb