Cílová skupina

V naší dílně pracujeme s osobami s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením. 

Nepracujeme s  lidmi s těžkými sluchovými, zrakovými a psychickými onemocněními.

 

Dochází k nám lidé ve věku od 16 do 64 let.

 

Popis cílové skupiny:

- mladí lidé s postižením, kteří před nedávnem dokončili školu a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani otevřeném trhu práce

 

- dospělí lidé s postižením, kteří nemohou najít pracovní uplatnění, např. ztratili práci, nebo si na práci na otevřeném trhu netroufají, a přesto by se rádi zapojili do pracovního a společenského života

 

- lidé, kteří se chtějí naučit nové dovednosti jako např. řemeslnou práci, sociální dovednosti, sebeobslužné činnosti, úklid, přípravu svačiny nebo oběda, apod.

 

- lidé s postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a chtějí získat přehled o sociálních službách