Dárci 2018

 

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili, zejména:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

,

Magistrátu hlavního města Prahy

  .

Městské části Prahy 7

Městské části Prahy 6

Městské části Prahy 3

 

Městská část Praha 13

 

Dárci 2017

 

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili, zejména:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

  ,

Magistrátu hlavního města Prahy

  

 

Tento projekt byl také podpořen od:

Městská část Praha 7

Městská část Praha 6

 

Městská část Praha 5

Městská část Praha 13

                                                                            

  

 

  

  

Spolku waldorfské školy v Jinonicích,

MUDr. Jarmily Kutinové,

Ing. Jiřího Kadlece,

paní Aleny Linhartové,

paní Zdeny Krejčíkové,

paní Elišky Salabové,

pana Jana Bartoně.

 

Dárci 2016

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

,

Magistrátu hlavního města Prahy

,

Městské části Prahy 6

Městské části Prahy 7

,

                                                                                                  

společnosti Raiffeisenbank

,

Kontu Bariéry

,

VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ

,

MUDr. Jarmile Kutinové,

Ing. Petru Palasovi,

Aleně Linhartové,

Kamilu Vaňkovi,

Jiřímu Kadlecovi,

Josefu Paulovi.

 

 

Dárci 2015

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili, zejména:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

,

Magistrátu hlavního města Prahy

,

Nadaci České spořitelny

,

Fondu pomoci společnosti Siemens, s.r.o.

,

 

společnosti Johnson Controls

,

 

Nadaci Jistota od Komerční banky

,

Městské části Prahy 7

,

VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ

,

společnosti Raiffeisenbank

                                                                                              

  Kontu BARIÉRY   

,

MUDr. Jarmile Kutinové,

Tanečnímu studiu Mirabel,

Ing. Petru Palasovi,

Elisabeth a Walterovi Chyle,

Ondřejovi Vodnému,

Aleně Linhartové,

Kamilu Vaňkovi,

Mgr. Kristíně Pekárkové,

Danuši Mařákové,

Janu Mařákovi, 

Jiřímu Kadlecovi,

Josefu Paulovi,

Zuzaně Ešpandrové,

Ivaně Klikové, 

manželům Valáškovým,

Mateji Minarovičovi,

Janovi Bašemu,

Antonínu Cendelínovi,

Zdeňkovi Kahovcovi,

Pavlovi Laušmanovi a

rodině Liškových.

 

 

Dárci 2014

Děkujeme všem, kteří naší činnost finančně, materiálně či jinak podpořili, zejména:
 

Ministerstvu práce a sociálních věcí

,

Magistrátu hl. m. Prahy

,

Městské části Prahy 7

,

MUDr. Jarmile Kutinové,

Ing. Petru Kutinovi CSc. ( SMALL“ Immobilienservice s.r.o.),

Tanečnímu studiu Mirabel,

Ing. Petru Palasovi,

Elysabeth a Walterovi Chyle,

Ondřejovi Vodnému,

Aleně Linhartové,

Kamilu Vaňkovi,

Mgr. Kristíně Pekárkové,

Danuši Mařákové,

Janu Mařákovi, 

Jiřímu Kadlecovi,

Josefu Paulovi,

Nadaci VINCI

,

Nadaci ČEZ

.

 

 

Tento projekt je spolufinancován rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

 

Všem moc děkujeme !