Práce s řečí a divadlo

Nácvikem a hraním divadla se uživatelé sociální služby věnují procvičování paměti a řeči, rozvoji jemné i hrubé motoriky, komunikaci a hraní "společenských" rolí. Posilují schopnost vzájemného vnímání se, spolupráce a mluveného projevu před lidmi na veřejnosti.

Dalším záměrem je zvědomění průběhu roku uměleckým způsobem - jednotlivých ročních období i událostí v nich se odehrávajících. Pro každého člověka je zdravé žít v rytmu – dne a noci, týdne, měsíců a roku - protože je základem životní jistoty a zdraví. Uvědoměním si této skutečnosti můžeme sami sebe posílit.

Nacvičují se 2 hry za rok - vánoční a velikonoční.

 

Představení z minulých let:Pastýřská vánoční hra, představení na Staroměstském náměstí v Praze

Tříkrálová vánoční hra, představení v ZŠ waldorfské Na dědině (Praha 6)


Foto ze hry Julia Zeyera "Rimóni", představení pod širým nebem na Dnech proti rakovině v Praze a představení v kostele v Nové Vsi nad Popelkou.