Gawain ansámbl

Uživatelé sociální služby mají možnost účastnit se zpěvu a hry na nástroje v lidové písni. Gawain ansámbl nacvičuje každou středu v dopoledních hodinách.