Výsledek projektu

 

NAŠE SRDCE NEZAMRZLA

Pod tímto názvem proběhlo benefiční představení tanečního zpracování pohádky Peřinbaba v Saleziánském divadle v Kobylisích, které proběhlo pod záštitou patronů Ondry Vodného moderátora rádia Evropa 2 a hudební skupiny Tichá Dohoda. 

Ze vstupného, z prodeje výrobků a programů a v rámci trvání celé akce se nám podařilo nashromáždit 60 000,- Kč. Tento finanční obnos byl následně zdvojnásoben nadací Divoké husy. Celkově jsme obdrželi částku 120 000,- Kč. Děkujeme Nadaci Divoké husy.

Děkujeme všem, kteří se benefičního večera zúčastnili nebo přispěli. Děkujeme, že VAŠE SRDCE NEZAMRZLA.