Projekt "LEDOVÝ DRAK"

Dětské Taneční studio Mirabel si i letos připravilo benefiční představení Ledový drak, které se uskutečnilo ve středu 21. 1. 2015 od 18:30 v Saleziánském divadle v Kobylisích. Jedná se o již čtvrtý ročník unikátního projektu s názvem „Naše srdce nezamrzla“

Benefiční představení Ledový drak vzniklo unikátní cestou. Celé představení vymýšlely a tvořily s nadšením samy děti. Pohádkovou předlohu příběhu tvořily v tomto roce tři autorské pohádky tanečnic Zuzany Dluhošové, Karolíny Štádlerové a Dominiky Šilerové. Z jejich pohádek pak děti společně vytvořili jeden pohádkový příběh, který Vám nyní představí. Děti si předlohu společně upravily pro taneční ztvárnění, vymyslely choreografie, vyráběly kulisy a rekvizity, připravovaly scénu.

Patronát nad akcí převzal moderátor rádia Evropa 2 Ondra Vodný.

Kromě dětí se na tvorbě představení aktivně podíleli sami obdarovaní, tedy lidé s mentálním postižením, uživatelé sociální služby Dílny Gawain, kteří ztvárnili některé role v příběhu. 

Poznámky:

Celý výtěžek ze vstupného děti věnovali lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z textilní dílny a dřevodílny Gawain a keramické Dílny Eliáš. Projektu s názvem „Naše srdce nezamrzla“ se aktivně zúčastnílo na 40 účinkujících dětí a velké množství lidí s dobrým srdcem, kteří pomáhají bez nároku na honorář. Tančí dvojnásobní mistři České republiky v kategorii Lidový tanec v soutěži o taneční skupinu roku 2014. Představení je vhodné pro děti, rodiče a všechny milovníky irského tance.

Taneční studio Mirabel je relativně malé taneční studio, zabývající se převážně tancem v rytmu irské hudby. Působí na ZŠ Trávničkova 1744, Praha 13. Je otevřeno všem dětem bez rozdílu věku či talentu, tančit může každý. Prioritou je zážitkový koncept práce s dětmi- každý může zažít svůj velký čas na pódiu, pokud se tanci chce věnovat a chce tančit ve svém volném čase. Techniku se učí každý svým tempem a postupem času si ji pečlivě osvojí.

Právě díky tomuto přístupu tančíme srdcem tak, jak každý dokáže. A jak se nám to daří? V lednu pořádáme benefiční představení v Salesiánském divadle, na jaře se účastníme různých soutěží, můžete nás vidět na mnohých vystoupeních, například na Staroměstském náměstí, ve Mlejně ve Stodůlkách i jinde.

Dílna Gawain se zaměřuje na textilní výrobu převážně z ovčí vlny a oživuje tak staré řemeslo našich předků. V roce 2013 byla její činnost rozšířena o dřevodílnu. Lidé s mentálním postižením sem dochází pravidelně a vykonávají tak trénink pro vstup do zaměstnání na volném pracovním trhu. Kromě pracovních návyků si osvojují řemeslo a vyrábí užitkové předměty, které si lze koupit na různých trzích i speciálních obchodech chráněných dílen a samozřejmě také v den benefice přímo v divadle. Výrobky i více informací o dílně si můžete prohlédnout na www.gawain.cz

Posláním a cílem spolku Dílna Eliáš je umožňovat lidem s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich zvláštní situaci. Dílna Eliáš se zaměřuje na práci s keramikou, její výrobky budou také ke koupi přímo na představení, můžete si je prohlédnout i na www.dilnaelias.cz