Naše srdce nezamrzla 2

07.12.2012 14:50

 

Tak abyste věděli, Naše srdce nezamrzla  již PODRUHÉ.

Naše spolupráce s Tanečním studiem MIRABEL pokračuje - mladé tanečnice si tentokrát vybraly pohádku Peřinbaba na motivy pohádky Bratří Grimmů. Proto se můžeme znovu těšit na dechberoucí taneční inscenaci v podání tohoto juniorskéno tanečního uskupení a Textilní dílny Gawain. Přípravy vyvrcholí již druhým benefičním představením 23. ledna 2013 opět v Saleziánském divadle v Kobylisích.

Kristína Pekárková, umělecká vedoucí Tanečního studia Mirabel, k tomu říká:

Druhý ročník úspěšného benefičního projektu připravuje 45 dětí, navštěvujících kurzy Irského tance v Tanečním Studiu Mirabel. Svým tanečním uměním se rozhodly podpořit provoz Textilní dílny Gawain, služby sociální rehabilitace pro dospělé lidi s mentálním postižením. Mají možnost dokázat, že pomoci druhým nemusí být složité ani nákladné, že to může zvládnout každý, i malé dítě. Stačí chtít a vložit svou energii do projektu, který má smysl.

Děti se aktivně podílí na přípravě celého vystoupení. Nejprve si zvolily námět na motivy klasické pohádky bratří Grimmů o Peřinbabě. Příběh si upravily pro taneční ztvárnění a rozdělily ho na několik dějových obrazů. Poté si rozdělily role a začaly s přípravou jednotlivých choreografií, scénografie, rekvizit a kulis, vytvořily si kostýmní návrhy pro jednotlivé role. Příprava představení probíhá intenzivně od poloviny října 2012 až do plánovaného představení 23. 1. 2013, které proběhne v divadle u Salesiánů.
 

Kdo je Taneční studio Mirabel:

 
Taneční Studio Mirabel podporuje děti bez ohledu na věk, míru talentu či handicapu (sociálního, zdravotního), tančit zde může každý, kdo se tanci chce věnovat celým srdcem. Úspěchy tohoto přístupu jsou mnohé, nejen na úrovni taneční, kde se junioři mohou pochlubit ziskem titulu Mistrů ČR pro rok 2011 a 3. místem na MČR 2012 v kategorii Lidových tanců TV show na Taneční skupině roku, ale také právě na rovině sociální.
 
Loňský ročník benefičního představení, které proběhlo pod záštitou patronky herečky Lenky Vlasákové, měl velký úspěch nejen u diváků. Děti měly možnost aktivně spolupracovat s lidmi s postižením a viděly, že žijí běžný plnohodnotný život. Naše tanečnice rovněž pravidelně vystupují s kapelou The Tap Tap, hudebníky s tělesným postižením. Pravidelně se účastní jejich Mikulášského koncertu ve Státní opeře, v roce 2011 dokonce připravily choreografii se 4 tanečnicemi na vozíku. Jednalo se o ženy, které se staly nepohyblivými po úraze. Při přípravě choreografie měly děti možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku a poté ve společné diskuzi své pocity a zkušenosti konzultovat se ženami na vozíku. Vznikla unikátní atmosféra spojená poutem porozumění.Na projekt budou navazovat představení pro děti a veřejnost, na kterých bude celý projekt představen, aby se šířila základní myšlenka projektu, že pomoct může každý, že to může být jednoduché a také zábavné.
 

Projektem chceme:

 Dát prostor dětské představivosti a kreativitě při tvorbě choreografie, scény, kostýmů, rekvizit a hudebního podkladu.
 Rozvíjet taneční schopnosti a dovednosti dětí.
 Bourat bariéry: rozvoj spolupráce, přátelství, respektu a porozumění lidem s postižením.
 Podporovat osamostatňování a schopnost rozhodování.
 Preventivně působit proti sociálně-patologickým jevům (návykové chování a zneužívání návykových látek, toulání, patologické vrstevnické skupiny…).
 Preventivně působit proti projevům civilizačních syndromů a nemocí (obezita, zvýšený cholesterol, nedostatek pohybu, reálné vztahy v reálném čase a prostoru jako kontrast k internetu a PC hrám).
 Pozitivně působit na vnímání sebe a druhých (sociální citlivost a empatie), uvědomování si zdravého životního stylu a způsobu stravování.
 

Kdo celý projekt zaštiťuje:

 Počet dětí zapojených do projektu: cca 45 z TS Mirabel ve věku 5-17 let
 Počet lidí s mentálním postižením zapojených do projektu: cca 12 uživatelů služby Textilní dílny Gawain
 Hlavní koordinace projektu, choreografie a pedagogické vedení dětí: Mgr. Kristína Pekárková
 Spolupráce: Pavel Tichý, Jiří Paul a další pracovníci Tanečního studia Mirabel a Textilní dílny Gawain
 

Jak můžete projekt podpořit Vy:

Pro zajištění projektu nás můžete finančně či věcně podpořit v následujících oblastech:
 Příspěvek na šití kostýmů: Můžete poslat libovolnou částku na pořízení látek a ušití kostýmů pro celé představení ve formě daru na účet TS Mirabel (1).
 Příspěvek na výrobu kulis: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu kulis (účet TS Mirabel) nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při výrobě kulis.
 Příspěvek na výrobu či pořízení rekvizit: Můžete poslat libovolnou částku na výrobu či pořízení rekvizit (účet TS Mirabel) nebo přispět svým časem a šikovnýma rukama přímo při jejich výrobě.
 Příspěvek na pronájem divadla: Ač jde o benefiční představení a pronájem divadla je proto minimální, přesto se jeho výše pohybuje přibližně okolo 15.000,-Kč. Libovolnou či celou částku můžete přispět ve formě daru na účet Textilní dílny Gawain (2).
 Příspěvek na tisk propagačních materiálů: Potřebujeme vytisknout 3.500 ks letáků formátu A4, 50 ks letáků formátu A3, 520 ks vstupenek. Oceníme přímo jejich tisk, případně finanční příspěvek na tisk ve formě daru na účet TS Mirabel
 Příspěvek na provoz Textilní dílny Gawain
 

Co Vám můžeme nabídnout my: 

 Umístění Vašeho loga na letáku: prezentace na 3.200 reklamních míst v tramvajích Dopravního podniku od 6.-19.1.2013
 Zveřejnění projektu a partnerů v médiích: Naším cílem je, aby se o projektu dozvěděla co nejširší veřejnost. Kromě propagace ve veřejnoprávních i soukromých médiích budeme projekt prezentovat i na veřejných vystoupeních TS Mirabel na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí.
 Odpočet Vašeho daru od daňového základu: Na Váš dar Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, což je odečitatelná položka daňového základu.
 
(1) Číslo účtu TS Mirabel: 2534730349/0800
(2) Číslo účtu TD Gawain: 181027527/0300

 

Zpět