Poděkování za podporu Dílny Gawain

27.07.2015 14:17

Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali v grantovém programu Nadace České spořitelny. S radostí oznamujeme, že díky Vašim hlasům nám byl grant na úpravu nových prostor schválen.Více k hlasování na https://www.nadacecs.cz/granty/hlasovani.

Dále bychom rádi poděkovali Fondu pomoci společnosti Siemens s.r.o., společnosti Johnson ControlsNadaci Jistota od Komerční banky a Nadaci České spořitelny za finanční podporu, která nám pomohla zajistit potřebné opravy a úpravy nových prostor Dílny Gawain.

Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se fyzicky podíleli na stěhování. Práce bylo opravdu hodně a díky Vám vše plynulo mnohem lehčeji. 

Děkujeme.

 

Zpět