ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

V NAŠÍ DÍLNĚ PRACUJEME V TÝMU OSMI LIDÍ, KTEŘÍ JSOU ZAMĚSTNÁNI VĚTŠINOU NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY. ZDE JE SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH PRACOVNÍHO ZAMĚŘENÍ.

                                                                                                          

 • MICHAL MAŘÁK - VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE                             

      OBSAH PRÁCE: ZAJIŠŤUJE ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI ORGANIZACE - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PSANÍ A VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ A DOTACÍ, JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ÚČETNICTVÍ, DROBNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA, APOD.

                           

 • ZUZANA PAULOVÁ, DiS. VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 

                                                           

     OBSAH PRÁCE:  TVORBA METODIKY SLUŽBY A DOHLED NA JEJÍ NAPLŇOVÁNÍ, JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU, MAPOVÁNÍ POTŘEB UCHAZEČŮ O SLUŽBU, PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY UŽIVATELŮM, PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, VEDENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, DOHLED NA PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S UŽIVATELI SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PRAKTIKANTY A DOBROVOLNÍKY, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA                     

 

 • ING. MONIKA KÁTLOVSKÁSTATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ORGANIZACE      

                                                  - ADMINISTRATIVNÍ A METODICKÝ VEDOUCÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

                     OBSAH PRÁCE:  TVORBA METODIKY SLUŽBY A DOHLED NA JEJÍ NAPLŇOVÁNÍ, VYÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ, SVAČIN A ČAJŮ, ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK A FB, FUNDRAISING, DOHLED NA VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, BOZP, PO, HODNOCENÍ KVALITY SLUŽBY                                                                                                                                PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

 
 
 • MGR. VERONIKA MAŘÁKOVÁ - VEDOUCÍ TEXTILNÍ DÍLNY/PROJEKT MANAGER,  PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

  •  

                      OBSAH PRÁCE: GRANTY A DOTACE, VEDENÍ TEXTILNÍ DÍLNY, INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ, DISTRIBUCE A ODBYT VÝROBKŮ, NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU

 
 • JIŘÍ PAUL - VEDOUCÍ DŘEVODÍLNY - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

            OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI VE DŘEVODÍLNĚ, VEDENÍ PROGRAMU DIVADLO A ŘEČ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE, NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU, DOHLED NA VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK              

 

 • PETRA PARKÁNOVÁ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ARTETERAPEUTKA                                                                         OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ A VE DŘEVODÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, VEDENÍ HODIN ARTETERAPIE PRO UŽIVATELE SLUŽBY

 
 • ING. HANA PETRŮ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

             OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ A VE DŘEVODÍLNĚ