Naši dárci

Většina provozních nákladů naší organizace je financována se státního rozpočtu, konkrétně z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a z Magistrátu hlavního města Prahy, u něhož je naše služba registrována. Moc děkujeme za stálou podporu.

Dalšími důležitými dárci jsou Městské části, nadace, firmy a soukromé osoby. Jsme vděční za Vaši důvěru a podporu. Bez Vás by to nešlo:)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

                                  Magistrát hlavního města Prahy

                                                                                Městská část Praha 7

                                 Městská část Praha 13

                                      Městská část Praha 5

                                         Městská část Praha 3

                                                                          Městská část Praha 6