ZUZANA PAULOVÁ, DiS. - vedoucí sociální služby - sociální pracovnice

ZUZANA PAULOVÁ, DiS. - vedoucí sociální služby - sociální pracovnice

Rozhodnutí věnovat se sociální práci přišlo v mých šestnácti letech v době, kdy jsem ležela v nemocnici, tři dny celkově ochrnutá, po úrazu zad. 

Po dokončení střední školy jsem proto nastoupila na VOŠ pedagogickou a sociální, obor sociální pedagogika. Velice se mi líbilo tehdy začínající interaktivní vyučování některých předmětů. Také proto jsem po dokončení školy začala studovat Akademii sociálního umění a umělecké terapie Tabor, kde je kladen důraz na tvůrčí uchopování jakéhokoliv problému. 

Ve čtvrtém ročníku akademie jsem absolvovala povinnou praxi v zahraničním sociálním zařízení.  Jako praktikant, a později jako zaměstnanec, jsem vedla textilní dílnu v zařízení pro mentálně a tělesně postižené v Breitenfurtu u Vídně. Dva roky v zahraničí mi daly velmi mnoho, protože jsem v zátěžovém prostředí a s počáteční jazykovou bariérou musela uplatnit vše, co jsem se za celý život naučila a k tomu jsem musela přidat ještě mnoho z vlastní intuice a uplatnit improvizaci. 

Zjistila jsem, že mi takový životní styl vyhovuje a že jej chci, v mírnější formě, žít dál. Protože jsem již před praxí jeden rok v Dílně Gawain, nastoupila jsem jako sociální pracovnice a po návratu z mateřské dovolené jsem se stala vedoucí sociální služby.