ING. MONIKA KÁTLOVSKÁ - administrativní a metodický vedoucí pracovník, pracovnice v sociálních službách

ING. MONIKA KÁTLOVSKÁ - administrativní a metodický vedoucí pracovník, pracovnice v sociálních službách

V Dílně Gawain působím již od roku 2006, kdy jsem studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze a hledala jsem brigádu. Během studií jsem vnímala, že bych ráda dělala něco hodnotného pro druhé lidi a táhlo mě to do sociální oblasti. Pracovala jsem proto na částečný úvazek s uživateli služby v textilní dílně a práce mě moc bavila a naplňovala. 

V současnosti se v Gawainu věnuji především práci v oblasti administrativy (psaní grantových žádostí, spolutvorba metodiky služby a dohled na její naplňování, hodnocení služby, výkaznictví, zúčtování plateb za obědy a svačiny, dohled na dodržování pravidel BOZP a PO, apod.). 

V pátek pracuji s uživateli v textilní dílně jako pracovnice v sociálních službách.

Absolvovala jsem kurz pracovníka v sociálních službách a každý rok navštěvuji akreditované kurzy dalšího vzdělávání pro udržování kvalifikace pro přímou práci.

V letech 2013 - 2015 jsem pracovala na částečný úvazek také v sociálně terapeutické Dílně Eliáš, která patří mezi spřátelené organizace Dílny Gawain a zaměřuje se na keramickou tvorbu spolu s lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.