JIŘÍ PAUL - vedoucí dřevodílny - pracovník v sociálních službách

JIŘÍ PAUL - vedoucí dřevodílny - pracovník v sociálních službách

5 let jsem strávil na Akademii sociálního umění Tabor včetně téměř 2 let praxe v léčebně pedagogickém zařízení u Breitenfurtu u Vídně, kde jsem pracoval s lidmi s handicapem. Toto studium mi otevřelo zcela nový pohled na život, přístup k druhým lidem i k sobě. Zahraniční praxe mi dala tolik potřebný zážitek zodpovědnosti, svobody a z toho pramenící životní jistotu. Se dřevem pracuji amatérsky asi 15 let.