PETRA PARKÁNOVÁ - arteterapeutka, pracovnice v sociálních službách

PETRA PARKÁNOVÁ - arteterapeutka, pracovnice v sociálních službách

Jsem vyučená truhlářka. Zhruba 2 roky jsem pracovala ve Waldorfské škole s dětmi se speciálními potřebami. Společně jsme pracovali se dřevem a uvědomila jsem si, že mě baví práce s lidmi, a to právě s lidmi se zvláštními potřebami. Tato činnost mě naplňovala a později jsem hledala podobnou práci s dospělými. 1 rok jsem pracovala v ústavu Sulická, později jsem vedla zhruba 6-7 let dřevodílnu v organizaci Duha.

Od roku 2006 působím v Gawainu, kde jsem pracovala nejdříve v textilní dílně, později částečně ve dřevodílně a nyní se věnuji kromě toho i individuálnímu a skupinovému malování s uživateli služby. 

Na podzim roku 2015 jsem úspěšně zakončila studium arteterapie na Akademii Tabor v Praze, které je akreditované u Goethenaea v Dornachu.

Absolvovala jsem kurz pro pracovníky v sociálních službách a každý rok navštěvuji kurzy v rámci dalšího vzdělávání v oblasti sociální práce.