Výsledek projektu

NAŠE SRDCE NEZAMRZLA

Pod tímto názvem proběhlo benefiční představení tanečního zpracování pohádky Sněhová královna ve středu 25. ledna 2012 v Saleziánském divadle v Kobylisích. Večerem provázel Pavel Tichý z tanečního souboru Mirabel. Patronkou projektu byla paní Lenka Vlasáková.

Představení bylo téměř vyprodané a výtěžek ze vstupného činil 38 600,- Kč.

Dále jsme obdrželi dary ve výši 15 596,- Kč. Srdečně děkujeme všem dárcům, jmenovitě panu Walteru Chylemu, panu Rudolfu Šedivému, manželům Kutinovým, paní Zdeňce Krejčíkové.

Z prodeje výrobků a programů v rámci tohoto večera jsme získali částku 5 970,- Kč .

Dohromady se nám podařilo nashromáždit 60 166,- Kč. Tento finanční obnos byl následně zdvojnásoben nadací Divoké husy. Celkově jsme obdrželi částku 120 000,- Kč. Děkujeme Nadaci Divoké husy.

Děkujeme všem, kteří se benefičního večera zúčastnili nebo přispěli. Děkujeme, že VAŠE SRDCE NEZAMRZLA.