Činnosti naší sociálně terapeutické dílny a jejich popis:

 

 

1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

· pomoc při běžných úkonech osobní hygieny – doprovod na toaletu, pomoc při využití toalety, podpora či případná pomoc při mytí rukou, apod.

 

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

a) Zajištění stravy

b) Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

 

 

3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 

a) Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

b) Nácvik přesunu na vozík a z vozíku        

c) Další nácvikové činnosti zvyšující soběstačnost – prostření stolu, příprava čajů, nápojů, svačiny, praní, žehlení, úklid

 

 

4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

 

   - Motorické dovednosti:

· Jemná a hrubá motorika

 

   - Psychické dovednosti:

· Uvědomění si vlastních zdrojů

· Intelektuální schopnosti

· Motivace

· Potřeby

· Návyky

· Zvyky

· Cíle

 

 

   - Sociální dovednosti:

 

· Komunikace

· Schopnost práce ve skupině

· Schopnost nést odpovědnost za své povinnosti

 

 

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 

· Komunikace

· Zvyšování schopnosti práce ve skupině

· Zprostředkování kontaktů na další služby

· Nácvikové aktivity vedoucí ke zvýšení samostatnosti

· Kulturní společenské akce

 

 

5. Osobní konzultace - probíhají obvykle v rámci individuálního plánování s uživatelem služby v době od 8:00 do 14:00.

 

Uživatelé služby, rodiče, opatrovníci a zájemci o službu mají možnost využít odpoledních konzultačních hodin.

 

  • Poskytnutí stravy - svačiny, obědy