Spolupráce

Dílna Gawain je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR. Ten vznikl v roce 1992 a je členem ECCE – Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii se sídlem v Holandsku. Členové spolku se několikrát do roka scházejí a společně řeší vzniklé problémy a reagují na všechny podněty a změny v sociální oblasti.

Dalšími členy spolku jsou:

Dílna Eliáš,

Společenství Dobromysl,

Základní škola a střední škola waldorfská,

Akademie sociálního umění  Tabor,

Nadace Tabor,

Camphill České Kopisty,

Kamenná cesta, (Všechlapy-Kamenná č.16, p.Volyně)

Sociální ateliér Tilia.