Projekt GRUNDTVIG

Název projektu: " Evropské partnerství pro učení "

17.04.2013 12:24
Téma: "Umění jako základní lidská potřeba - Jak řešit narůstající sociální problémy současnosti "

Naše dílna se zapojila do mezinárodního projektu GRUNDTVIG - "Evropské partnerství pro učení". Jeho účastníky jsou instituce, které pracují se znevýhodněnými skupinami obyvatel (např. rodiny bez přístupu ke vzdělání, imigranti, záškoláci, intelektuálně znevýhodnění lidé, lidé s postižením, lidé bez dokončeného vzdělání a jiní). V rámci projektu chceme hledat funkční způsoby, jak být úspěšný ve svém životě.

O vznik projektu "Evropské partnerství pro učeníUmění jako základní lidská potřeba" se zasloužila paní Sigune-Maria Lorenz z německé organizace AMIE-For-You (Active Moder Intercultural Education For You), sídlící ve Stuttgartu.

Hlavním impulsem je nárůst nezdravých sociálních jevů, které ohrožují společnost a které se často projevují u lidí, kteří se jim nedovedou účinně bránit. Těmito sociálními jevy se zabývá současná přírodní věda  a zkoumá její příčiny i následky. Velmi zajímavé poznatky nabízí neurologie, která se zabývá vlivem používaných výukových metod na dítě a dokonce je označuje za jednu z příčin současného stavu (záškoláctví, násilí na školách). Další oblastí, které se projekt věnuje, je "úspěšnost" lidí ze znevýhodněných skupin ve vlastním životě a ve společnosti.