Dokumenty

Zde se nacházejí oficiální dokumenty a materiály, které informují veřejnost o obsahu projektu.

Titul: PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MOZKU.pdf (1,7 MB)

Podtitul: Procesy učení ve světle neurologického výzkumu.

Dokument je základním a výchozím pracovním materiálem. Zjednodušenou formou pojednává o sociálních problémech současnosti a hledání jejich příčin. Ty jsou zkoumány vědou, která nabízí své výsledky, s jejichž pomocí mohou vznikat nové přístupy např. ve výchově, vzdělávání, sociální práci i dalších společenských oborech. Zde nabídnutá česká verze je překladem původního textu v němčině. Jeho autorkou je Sigune-Maria Lorenz, učitelka a sociální pedagožka, činná v Německu, Anglii a Francii, věnuje se mezinárodní projektům zaměřeným na práci s mládeží.

V následujících odkazech nabízíme k nahlédnutí dokumenty, obsahující aplikaci tématu v naší dílně.

Individuální plánování.pdf (618 kB)

Article about mind mapping.pdf (799,1 kB) (anglická verze)
 

Tisková zpráva s programem 5. mezinárodního setkání projektu v Praze

Tisková zpráva o mezinárodní vzdělávací konferenci.pdf (203,7 kB)