Druhé setkání

23. - 25. 4. 2010, Ankara (Turecko)

 

Scénář tohoto setkání byl silně "zaprášen" popelem ze sopky Eyjafjallajökull:-)). Třem organizacím ze 6 se nepodařilo kvůli leteckým výpadkům dorazit do základní školy BÜYÜKHANLI KARDEŞLER İLKÖĞRETİM OKULU v Ankaře, která druhé setkání projektu Grundtvig hostila. Tým učitelů byl postaven před nelehký úkol tvorby náhradního programu, jelikož přiletět nemohla ani Sigune-Maria Lorenz, která chtěla turecké setkání zaštítit přípravou koncertu s místními žáky.

V pátek se tedy litevská a česká skupina zúčastnila oslavy tureckého Dne dětí, jenž se letos konal po 90. od jeho vyhlášení. Oslava byla bohatá na taneční vystoupení a recitaci žáků, zněla turecká současná i tradiční lidová hudba. Odpoledne jsme byli provedeni rozsáhlou budovou základní školy.

V sobotu zástupci organizací prezentovali výsledky dosavadní práce. Byly velmi uspokojivé a spočívaly jednak ve veřejném představení projektu a jeho obsahu v domovské zemi a jednak v praktické aplikaci některých postupů, s nimiž jsme se seznámili na podzim v Tübingenu.

Turecká škola například získala možnost představit Projekt v pořadu o Evropské unii ve veřejnoprávní televizi. Ve výuce se orientovali na hudební výuku - posílili pěvecký soubor o nové členy, zapojili několik dětí s obtížemi ve výuce, aby jim dali možnost projevit nadání v nestudijní oblasti a sami byli překvapeni motivací některých těchto žáků.

Litevská skupina podala zprávu o informujícím setkání s rodiči žáků své školy; shrnuli pro ně vědecké poznatky a z nich vyplývající výchovná a pedagogická doporučení, s nimiž se sami seznámili v Tübingenu. Svou praktickou činnost zaměřili na dramatickou výuku spojenou s tématem sociálního vyloučení.