Čtvrté setkání

15. - 17. 10. 2010 Nevarenu (Litva)

 

Setkání v Litvě začalo příjemnou procházkou po malebném městečku, ve kterém jsme byli ubytováni. V tu samou chvíli však horečně probíhaly i přípravy na odpolední prezentaci práce, kterou odvedli děti a dospělí v rámci neurodidaktického týdenního workshopu. Koordinátorka projektu přijela se svým týmem o týden dřív a pracovala s dětmi, které měly nějaké vzdělávací potíže.
Na odpolední slavnosti jsme měli možnost shlédnout výsledky jejich práce. Za týden se některé děti dokázaly naučit základům hry na violoncella a keyboard, základům italštiny a ještě získat odvahu s naučenými dovednostmi veřejně vystoupit. Celá práce byla koncipována jako studie, proto každá výzkumná skupina (učeni neurodidaktickou metodou) byla vždy doplněna skupinou kontrolní (učeni klasickou metodou). Všechny děti vyplňovaly průběžně dotazníky tak, aby bylo možno data vědecky zpracovat a vyhodnotit.
Druhý den jsme celý věnovali seminářům, kde jsme měli možnost při prezentaci Marie Lorenz prohloubit své povědomí o nové poznatky z neurodidaktiky. V rámci pracovních skupin jsme pak formou sociodramatu zkoušeli řešit různé problémové situace, které si každý z partnerů připravil.
Poslední den navázal na překrásný společenský večer, kde jsme měli možnost ochutnat něco z litevské kultury (hudba, tanec a pohoštění). Jeli jsme na výlet na poloostrov, kde na nás vítr, vanoucí nad písečnými dunami, zavál dávnou historií.