Páté setkání 

6. - 8. 2. 2011 Praha

 

Do Prahy se již v předstihu sjela asi 50ti členná skupina zahraničních zájemců o neurodidaktiku především z Německa a Francie, kteří absolvovali seminář zaměřený na výuku hry na hudební nástroje neurodidaktickým způsobem pod vedením koordinátorky projektu Marie Lorenz. Rovněž turečtí partneři přijeli o několik dní dříve, protože při předcházejících setkáních projevili zájem o exkurzi a praktickou ukázku práce v naší dílně a taktéž si přáli absolvovat kurz irského tance, který pro ně připravila kolegyně Kristína Pekárková. Obě skupiny poté dostaly v rámci setkání prostor pro předvedení výsledku svého snažení. 

Program setkání obsahoval již tradičně referáty všech partnerů projektu o vlastní praxi. Zajímavý byl příspěvek partnerů z Velké Británie, kteří předvedli ukázku výuky dějin s použitím částí dobového odívání v porovnání s dalšími epochami včetně dneška. Dokázali vystihnout a srozumitelně vysvětlit, proč ty či ony prvky byly pro danou dobu podstatné a jakým dojmem by dnešní člověk v tehdejší době působil. Naše dílna představila postup individuálního plánování sociální služby založený na MindMapping, díky němuž každý uživatel sám ovlivňuje sestavování, tvorbu i podobu individuálního plánu a jeho forma je pro uživatele na první pohled srozumitelná a přehledná.