Třetí setkání

9. - 11. 7. 2010 Londýn (Velká Británie)

Londýnské setkání začalo živou diskuzí o tvorbě společného webového rozhraní, kde by každý z partnerů prezentoval svou práci ve svém jazyce. Vznikl by tak mnohojazyčný prostor pro laickou i odbornou veřejnost, kde by bylo možné nalézt rozličné materiály, týkající se neurodidaktiky.

Toto setkání hostila Londýnská škola ruského jazyka. Tato škola vyučuje každou sobotu děti ruských přistěhovalců ruskému jazyku a kultuře. Děti nám přednesly, zazpívaly a zatančily vše, co se naučily v průběhu roku, na Slavnosti „posledního zvonění“, posledního školního dne před letními prázdninami. Slavnost to byla veliká a výpravná.
Ještě téhož dne nám učitelé této školy představily svou práci, s důrazem na neurodidaktické aspekty, jež používají. Snad nejzajímavějším byl příspěvek o výuce ruského jazyka s využitím mentálních map.
V dalším dni jsme dostali prostor pro prezentaci vlastní práce. My jsme prezentovali výsledky hry na violoncello (video), dokumentace divadelních her (fotografie) a divadelních cvičení.
Velmi zajímavý byl příspěvek dvou studentek z univerzity v Ulmu. Byl věnován výzkumu matematických schopností u dětí, které jsou stimulovány jednoduchou dřevěnou hračkou, speciálně vyvinutou pro tento účel. Prezentovaly metodiku hry i metodiku výzkumu.