Posláním Dílny Gawain, z.s.  je podporovat lidi s postižením v rozvoji pracovních a sociálních návyků soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život.

Gawain

... byl jedním z nejvěrnějších rytířů od kulatého stolu krále Artuše. Měl dar vcítit se do druhých lidí a vnímat jejich pravou Bytost. Dílna Gawain se snaží řídit principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství.

Každý jednotlivý člověk má něco, co může ostatním darovat. Má též schopnost přijímat. Žije-li člověk ve Společenství, může obojí uskutečňovat. V Dílně Gawain se rozvíjíme při společných činnostech a snažíme se o vzájemné vnímání a respekt. 

Tento projekt je spolufinancován 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

a rozpočtem Hlavního města Prahy:

Dále od:
 

Tento projekt byl také podpořen od

Městská část Praha 13