Spolupracujeme

Dílna Gawain je členem Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR. Ten vznikl
 v roce 1992 a je členem ECCE - Evropské rady pro léčebnou pedagogiku a sociální
terapii se sídlem v Holandsku. Členové spolku se několikrát do roka scházejí a společně řeší
vzniklé problémy a reagují na všechny podněty a změny v sociální oblasti.


Anthroposofická východiska (přejato ze stránek Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii v ČR: www.lecebnapedagogika.org): Členové asociace bez výjimky vycházejí z anthroposofického pohledu na člověka (řec. anthrópos-člověk, sofia-moudrost). Základem veškeré práce je vědomí toho, že každý člověk je nenahraditelnou bytostí, která právě svou jedinečností obohacuje lidské společenství. Pojem postižení se ve světle tohoto pohledu stává relativním, stejně jako pojem terapeut. Práce v sociální oblasti je správně prováděna teprve tehdy, když do svého srdce přijmeme skutečnost, že žádný člověk nežije na světě zbytečně, a že má základní lidské právo žít v takových podmínkách, které mu umožní rozvinout své kvality a naplnit svůj život smyslem. Vytváření takových podmínek ve společnosti je morální povinností každého jednotlivého člověka. 

Členy spolku jsou: