Naše sociální služba

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA POSKYTUJE BEZPLATNOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE PODPOROVAT LIDI S POSTIŽENÍM V ROZVOJI PRACOVNÍCH A SOCIÁLNÍCH NÁVYKŮ SOBĚSTAČNOSTI, ZODPOVĚDNOSTI A SCHOPNOSTI ŽÍT VLASTNÍ SMYSLUPLNÝ ŽIVOT.

NAŠE CÍLE JSOU:

- rozvinout pracovní schopnosti a návyky uživatelů služby během řemeslné práce v dílnách

- zlepšit dovednosti péče o vlastní osobu a soběstačnost osob během dalších činnností v dílně

- zvýšit šanci uživatelů služby žít běžný život ve své komunitě jako ostatní lidé, např. zvýšit šanci na získání pracovního uplatnění

- rozvinout osobní schopnosti a vlohy uživatelů služeb

CÍLOVÁ SKUPINA: 

V naší dílně pracujeme s osobami s mentálním, tělesným, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let. 

Nepracujeme s lidmi s těžkým sluchovým, zrakovým a psychickým onemocněním. 

Neposkytujeme službu lidem bez domova.

KAPACITA SLUŽBY: 

Kapacita služby je 11 míst v textilní dílně a 6 míst ve dřevodílně. Celkem k nám tedy dochází 17 uživatelů denně.

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

TEXTILNÍ DÍLNA

ROZVOJ PRACOVNÍCH SCHOPNOSTÍ A NÁVYKŮ 

PŘI PRÁCI S OVČÍ VLNOU

DŘEVODÍLNA

ROZVOJ PRACOVNÍCH SCHOPNOSTÍ A NÁVYKŮ V PRÁCI SE DŘEVEM

ARTETERAPIE

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ MALOVÁNÍ

PROGRAM "ŘEČ A DIVADLO"

ROZVOJ ŘEČOVÝCH A POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

GAWAIN ANSÁMBL

LIDOVÉ PÍSNĚ A HRANÍ NA HUDEBNÍ NÁSTROJE