Naše historie

Dílna vznikla v roce 2002 jako iniciativa studentek Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze Veronikou Mařákovou a Aničkou Peškovou, kteří se zamýšleli nad tím, jak propojit udržování a obnovu lidové řemeslné činnosti spolu s pomocí lidem s postižením. Zaměřili se proto na oblast textilní tvorby, konkrétně na zpracování ovčí vlny. Za využití starých lidově-řemeslných technik tak začali rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti uživatelů služby. Pro velký zájem ze strany uživatelů byl Gawain v roce 2013 rozšířen také o dřevodílnu.

Dílna Gawain získala podporu z Evropského sociálního fondu v letech 2005 až 2007 pro vznik chráněné dílny. Po skončení projektu jsme přikročili k registraci naší dílny jako sociální služby u Magistrátu hlavního města Prahy.

Od roku 2008 do konce roku 2014 jsme byli registrováni jako služba sociální rehabilitace a od 1. 1. 2015 jsme přeregistrováni do kategorie sociálně terapeutická dílna, která lépe odpovídá povaze naší činnosti.

A proč název Gawain?

Gawain byl jedním z nejvěrnějších rytířů od kulatého stolu krále Artuše. Měl dar vcítit se do druhých lidí a vnímat jejich pravou Bytost. O to se snažíme i u nás. Dílna Gawain se řídí principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství. Každý jednotlivý člověk má něco, co může ostatním darovat. Má též schopnost přijímat. Žije-li člověk ve Společenství, může obojí uskutečňovat. V Dílně Gawain se rozvíjíme při společných činnostech a snažíme se o vzájemné vnímání a respekt.