Naše historie

Dílna vznikla v roce 2002 jako iniciativa studentek Akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky Tabor v Praze, Veronikou Mařákovou a Aničkou Peškovou, které chtěly propojit a udržet staré řemeslo - práci s ovčí vlnou spolu s podporou lidí s postižením. Díky řemeslu, malování, zpívání lidových písní, divadlu, eurytmii a nácviku společenského chování rozvíjíme nejen pracovní schopnosti a dovednosti uživatelů služby. Pro velký zájem ze strany uživatelů byla v roce 2013 otevřena dřevodílna.

Dílna Gawain získala podporu z Evropského sociálního fondu v letech 2005 až 2007 pro vznik chráněné dílny. Po skončení projektu jsme přikročili k registraci naší dílny jako sociální služby u Magistrátu hlavního města Prahy.

Od roku 2008 do konce roku 2014 jsme byli registrováni jako služba sociální rehabilitace a od 1. 1. 2015 jsme přeregistrováni do kategorie sociálně terapeutická dílna, která lépe odpovídá povaze naší činnosti.

A proč název Gawain?

Gawain byl jedním z nejvěrnějších rytířů od kulatého stolu krále Artuše. Měl dar vcítit se do druhých lidí a vnímat jejich pravou bytost. O to se snažíme i u nás. Dílna Gawain se řídí principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství. Každý jednotlivý člověk má něco, čím může ostatní obohatit. V Dílně Gawain se rozvíjíme při společných činnostech a snažíme se o vzájemné vnímání a respekt.