Naši dárci

Většina provozních nákladů naší organizace je financována se státního rozpočtu, konkrétně z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a z Magistrátu hlavního města Prahy, u něhož je naše služba registrována. Moc děkujeme za stálou podporu.

Dalšími důležitými dárci jsou městské části, nadace, firmy a soukromé osoby. Jsme vděční za Vaši důvěru a podporu. Bez Vás by to nešlo:)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  Magistrát hlavního města Prahy

Dílna Gawain, z.s. je realizována za finanční podpory městské částí Praha 7 

Městská část Praha 13

   Městská část Praha 5

 Tento projekt byl podpořen Městskou částí Praha 3

                                                 Městská část Praha 6

                                                  Městská část Praha 11

dále děkujeme 

Mudr. Jarmile Kutinové

Martě Borowiecové,

 Zdeňce Liškové,

Ing. Jakubu Klečkovi, 

Zdeňce Krejčíkové,

Ing. Jiřímu Kadlecovi.