Zaměstnanci

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V NAŠÍ DÍLNĚ PRACUJEME V TÝMU OSMI LIDÍ, KTEŘÍ JSOU ZAMĚSTNÁNI VĚTŠINOU NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY. ZDE JE SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH PRACOVNÍHO ZAMĚŘENÍ.

  • MICHAL MAŘÁK - VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE

OBSAH PRÁCE: ZAJIŠŤUJE ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI ORGANIZACE - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PSANÍ A VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ A DOTACÍ, JEDNÁNÍ S ÚŘADY, ÚČETNICTVÍ, DROBNÉ OPRAVY, ÚDRŽBA, APOD.

  • ZUZANA PAULOVÁ, DIS. - VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

OBSAH PRÁCE: TVORBA METODIKY SLUŽBY A DOHLED NA JEJÍ NAPLŇOVÁNÍ, JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCI O SLUŽBU, MAPOVÁNÍ POTŘEB UCHAZEČŮ O SLUŽBU, PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY UŽIVATELŮM, PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, VEDENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, DOHLED NA PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ S UŽIVATELI SLUŽBY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PRAKTIKANTY A DOBROVOLNÍKY, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA

  • JIŘÍ PAUL - VEDOUCÍ DŘEVODÍLNY - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE

OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI VE DŘEVODÍLNĚ, VEDENÍ PROGRAMU DIVADLO A ŘEČ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE, NÁKUP VÝROBNÍHO MATERIÁLU, DOHLED NA VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK 

  • GABRIELA KLEČKOVÁ, DIS.- ADMINISTRATIVNÍ  PRACOVNÍK, PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

OBSAH PRÁCE:  VYÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ, SVAČIN A ČAJŮ, KONTROLA A VEDENÍ APLIKACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PSANÍ A VYÚČTOVÁNÍ GRANTŮ, SPRÁVA FACEBOOKOVÝCH STRÁNEK / PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, KOMPLETACE VÝROBKŮ A JEJICH VÝVOJ, APOD.

  • MGR. JANA MATULOVÁ - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, ARTETERAPEUTKA 

OBSAH PRÁCE:  VEDENÍ HODIN ARTETERAPIE PRO UŽIVATELE SLUŽBY

  • ING. MONIKA KÁTLOVSKÁ  - PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, KOMPLETACE VÝROBKŮ A JEJICH VÝVOJ, APOD. 

  • BC. LUCIE ŽÁKOVÁ - SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, KOMPLETACE VÝROBKŮ A JEJICH VÝVOJ, APOD. 

  • MILENA BLAŠKOVÁ - PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

OBSAH PRÁCE: PODPORA UŽIVATELŮ SLUŽBY PŘI PRÁCI V TEXTILNÍ DÍLNĚ, ROLE KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA, KOMPLETACE VÝROBKŮ A JEJICH VÝVOJ, APOD.