Zaměstnanci

Organizační struktura Dílny Gawain, z. s.

Náš pracovní tým je v současné době osmičlenný. Většina zaměstnanců má částečné úvazky. Zde uvádíme pracovní zaměření každého zaměstnance: 

Michal Mařák - Vedoucí administrativy a statutární zástupce organizace

Plním povinnosti statutárního zástupce organizace, komunikuji s úřady, podepisuji smlouvy s novými zaměstnanci dílny, zajišťuji administrativní a provozní záležitosti organizace (financování služby, psaní a vyúčtování grantů a dotací, jednání s úřady, vedení pokladny, účetnictví, údržba, nákup materiálu), jsem preventista BOZP a PO, vedu webové stránky, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd. 


Jiří Paul - statutární zástupce organizace, Vedoucí dřevodílny - pracovník v sociálních službách

Plním povinnosti statutárního zástupce organizace, dělám rozhovory se zaměstnanci dílny. podporuji uživatele služby při naplňování individuálních plánů v dřevodílně, vedu program: Divadlo a řeč, mám roli klíčového pracovníka, jsem mentorem nových zaměstnanců, vykonávám údržbářské práce, nakupuji výrobní materiál, mám dohled nad vyřizováním objednávek, jsem preventista BOZP a PO a další, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.


Zuzana Paulová, DiS. - Vedoucí sociální služby, sociální pracovník

Jsem metodikem sociální služby, jednám se zájemci o službu, mapuji jejich potřeby, uzavírám smlouvy s uživateli, poskytuji podporu uživatelům při dosahování jejich individuálních cílů, mám dohled nad procesem individuálního plánování s uživateli služby, mám roli klíčového pracovníka, jsem školitelem a mentorem nových zaměstnanců, mám dohled nad jejich dalším vzděláváním v sociální oblasti, uzavírám smlouvy s praktikanty a dobrovolníky a jsem průvodcem jejich praxe, či dobrovolnictví, vedu terapeutické a aktivizační aktivity (zpěv a hraní na hudební nástroje, chirofonetika), poskytuji sociální poradenství, vystupuji jako zástupce dílny na setkání Spolku pro léčebnou pedagogiku, vedu webové stránky, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.Gabriela Klečková, DiS. - administrativní pracovník, pracovník v sociálních službách

Mou prací je vyúčtování obědů, svačin a čajů, kontrola a vedení aplikace sociální služby, psaní a vyúčtování grantů, správa facebookových stránek, podpora uživatelů při naplňování IP v textilní dílně, kompletace výrobků a jejich vývoj, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.


Ing. Monika Kátlovská - pracovník v sociálních službách

    Mou prací je podporovat uživatele služby při naplňování jejich individuálních cílů v textilní dílně, role klíčového pracovníka, kompletace výrobků a jejich vývoj, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.

Bc. Kateřina Palasová - sociální pracovník

Mou prací je podporovat uživatele služby při naplňování jejich individuálních cílů v textilní dílně, role klíčového pracovníka, kompletace výrobků a jejich vývoj, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.


Ak. soch. Milena Blašková - pracovník v sociálních službách 

Mou prací je podporovat uživatele služby při naplňování jejich individuálních cílů v textilní dílně, role klíčového pracovníka, kompletace výrobků a jejich vývoj, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.


Mgr. Jana Matulová - Arteterapeut, pracovník v sociálních službách

Mou prací je vedení skupinové a individuální arteterapie, komunikuji s odběrateli našich výrobků, atd.