Zásady a principy služby

Zásady naší služby

1) Ochrana soukromí uživatelů

2) Právo na srozumitelné informace

3) Uznání důstojnosti a respekt k individualitě

4) Rovný přístup

5) Právo spolurozhodovat o poskytování služby

6) Vytváření bezbariérového prostředí